info@jokenijland.nl

Tarieven & behandeltijd

Het tarief wordt per kwartier gerekend en bedraagt € 75,00 per uur. Er is sprake van directe en indirecte tijd, waarvan de directe tijd de tijd in de spreekkamer betreft.

Met indirecte tijd wordt de tijd bedoeld welke gebruikt is voor uitwerking van het dieetadvies en/of rapportage aan uw verwijzend arts of specialist.

Voor alle verzekerden geldt dat dieetzorg vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Deze kosten worden rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekering. Met de verzekeraars zijn contracten over de tarieven afgesloten en deze wijken iets af van het genoemde tarief.

Tarieven Joke Nijland

Intake 60 min. € 60,00
Intake 60 incl. uitwerking 60 min. € 112,50
Kort vervolgconsult 15 min. € 18,75
Lang vervolgconsult 30 min. € 37,50
Toeslag huisbezoek € 25,00
Contactgevens